Saturday, 30 April 2016

Monday, 20 October 2014

Aghiasmatar 1965 (IV): Culs-de-lampe

Ornamentul numit de obicei Cul-de-Lampe, la plural Culs-de-Lampe, este un tip de decorațiune folosit la sfârșitul unui capitol sau al cărții, menit să compenseze spațiul liber rămas pe o pagină pentru a nu avea goluri inestetice în corpul textului.

Dacă ultima pagină a unui capitol va avea mai puțin text, acesta va fi mai generos, mai bogat ornamentat și plasat în centrul plastic al golului.

 Dacă va avea mai mult text, acesta va fi fie mai mic, mai simplu și mai modest, fie va fi compus.

Un cul-de-lampe va tinde să fie de o formă triunghiulară descendentă, având decorațiunile aranjate în așa fel încât să fie orizontal înspre partea de sus care urmează textului și ascuțit în partea de jos.

Acesta poate lua mai multe forme, în funcție de spațiul gol rămas dar și de arsenalul tipografului:

1. Cul-de-lampe tip vinietă (desen triunghiular): categorie din care fac parte cele de mai jos.

2. Cul-de-lampe tip fleuron: aranjament de flori tipografice specifice (fleuroane) compinate de către meșterul tipograf astfel încât să aibă o formă triunghiulară.

3. Cul-de-lampe textual:

Este format atunci când ultima propoziție sau ultimele cuvinte 
ale unui paragraf sunt atent aliniate unor linii imaginare
care formează un triunghi, cuvintele fiind scrise
din ce în ce mai contras și din ce în ce mai
puține până când întreg spațiul dedicat
triunghiului este în întregime
umplut, dând naștere
unui cul-de-
lamp-
e.

4. Cul-de-lampe de caractere:
Este realizat din diverse caractere non-alfabetice, variind extrem de mult în complexitate, de la un simplu aranjament de asteriscuri:

*********
*******
***
*
la combinații extrem de creative de caractere:

......................................
%%%%%%%%%%%
:::::::::::::::::::::::::::::
%%%%%%%
::::::::::::::
***
?

Agheasmatarul nostru conține mai toate aceste tipuri, înafara celui textual, însă noi ne vom concentra asupra vinietelor (desenelor). Acestea sunt mari sau mici. Cele mari, cu o singură excepție, sunt desenate de George Russu și semnate în chirilic, însă cele mici pot avea și alte origini, de obicei preluate din tipărituri străine. 

1. Culs-de-lampe mari.

 Pag: 62


Pag:150, 335


Pag: 42, 168, 307


Pag: 271


 
 Pag:66


2. Culs-de-lampe mici


Pag: 88, 205, 320.


Pag: 25, 72, 98, 136, 278.
Pag: 279 Pag: 275

 


Friday, 17 October 2014

Aghiasmatar 1965 (III): Frontispicii II

2. Frontispicii medii

 

Pag: 43, 53, 142, 321
Iconografie: Ochiul Atotvăzător în triughiul Treimii
Legendă chirilică: G R 

 Pag: 43, 53, 142, 321
Iconografie: Ochiul Atotvăzător în triughiul Treimii
Legendă chirilică: G RPag:151
Iconografie: Sfântul Duh în chip de porumbel
Legendă chirilică: G R Pag: 272
Iconografie: Cruce ortodoxă neagră încadrată de spice și vie
Legendă chirilică:
Interior: IIS HS NI KA (Iisus Hristos Biruitor)
Exterior: G R


Pag: 275
Iconografie: O cruce neagră greacă evazată și barată sau 
o formă hibridă de Crosse Potent (Teutoni) și Crosse Pattee (Ioaniți)
Legendă chirilică:
Interior: IIS HS NI KA (Iisus Hristos Biruitor)
Exterior: G R 
 

3. Frontispicii simple

  

Pag: 26, 41, 89, 206, 219, 261, 279, 285, 308, 337.
Legenda chirilică: G R

Thursday, 16 October 2014

Aghiasmatar 1965 (II): Frontispicii I

Frontispiciul, denumit în engleză Headpiece și în franceză Bandeau, este ornamentul tipografic plasat la începutul unui capitol, ocupând de regulă între 10 și 50 % din spațiul paginii

Frontispiciile create de Russu, folosite în cazul de față, pot fi împărțite în trei categorii:

1.Complexe, de obicei cu scene figurative încadrate de motive fitomorfe luxuriante. Scenele sunt emblematice pentru capitolul deschis.

2.Medii, reduse ca spațiu față de primele, cu medalioane simbolice în locul scenelor figurative.

3.Simple, mult reduse și fașă de cele medii, strict decorative.

Multe conțin legende românești în alfabet chiric în stil vyaz, o modalitate decorativă de scriere care folosește multe ligaturi, contrageri și incluziuni, de care ne vom ocupa separat.

1.Frontispicii Complexe 


 Pag:5
Capitol:Botezul
Iconografie: Fecioara Maria și Pruncul Iisus
Legendă chirică: G R (George Russu)
Legendă greacă: MR ThU (Maica Domnului)
IS ChS (Iisus Hristos)
 
 Pag:48

Capitol:Mărturisirea
(Spovedania)
Iconografie: Întoarcerea fiului risipitor
Legendă chirică în stil vyaz: George Russu

Pag: 67
Capitol: Nunta
Iconografie: Nunta din Caana Galileii 
 Legendă chirică : 
Superior: 1936
Inferior (vyaz): George Russu

 
 Pag: 99
Capitol: Maslul
Iconografie: Vindecarea orbului
Legendă chirică:
Dispersat în lateral: 1936
Inferior: Zugrăvită de mine meșter GeorgePag: 196
Capitol: Împărtășania
Iconografie: Hristos imberb în potir, cu spice și vie.
Legendă chirilică:
Dispersat lateral:  1936
Superior: IS HS (Iisus Hristos)
Inferior: Geo Russu


Pag: 169
Capitol: Slujba Înmormântării
Iconografie: Zdrobirea porților Iadului
Legendă Chirilică:
Superior:  Russu
Interior: Învierea Domnului


Pag:280
Capitol: Dezlegări
Iconografie: Spălarea picioarelor apostolilor
Legendă chirilică: George Russu

 Pag: 295
Capitol: Moliftele Sfîntului Vasile cel Mare
Iconografie: Sfântul Vasile cel Mare
Legendă chirilică:
Lateral: G R
Stânga: Sft.Părinte.Vasilie.cel.Mare
Dreapta: (incert)
Tu Doamne ai arătat noauă această mare taină a Mântuirii. 


Pag: 302
 Capitol: Moliftele Sfîntului Ioan Hrisostom
Iconografie: Sf. Ioan Hrisostom (Gură de aur)
Legendă chirilică:
Inferior: G R
Superior: Sft.Părinte.Ioan.Zlatoust

Aghiasmatar 1965 (I): Pleine-page

Voi publica în câteva posturi succesive imaginile conținute într-un Agheasmatar venit la restaurare, care mi s-au părut deosebite.

Sunt nevoit să fac acest lucru din cauza numărului și dimensiunilor acestora, pentru o încărcare cât mai bună a paginii.

După semnătură, aceste ilustrații au fost realizate de artistul George Russu, un celebru pictor de icoane, apropiat (după unele surse chiar nepot) al patriarhului Miron Cristea

Ilustrațiile plaine-page sunt -după cum bine poate intui orice francofon- lucrări grafice complexe care acoperă în întregime pagina.


Pag: 3. 
Foaie de titlu pleine-page, compusă dintr-un chenar cu motive vegetale și casetă.  

Legendă în grafie chirică:
În frunze, centru, partea superioară, monograma G(eorge) R(ussu)
În laterale, literele Az, Ți, Liude și Dzalu, cu semn numeric, denotând anul 1936.

Legendă în grafie latină:

Întru slava lui Dumnezeu
celui în Treime închinat

A G H I A S M A T A R

cuprinzând slujbe, rînduieli și rugăciuni
ce se săvârșesc de preot la diferite
împrejurări din viața creștinilor

Tipărit
cu aprobarea Sfîntului Sinod
și cu binecuvântarea Prea Fericitului
✝JUSTINIAN
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romîne 

EDITURA
INSTITUTULUI BIBLIC ȘI DE MISIUNE ORTODOXĂ
BUCUREȘTI
1965
 


pag:4

Ilustrație plaine-page cu Iisus Împărat.
Legendă în grafie chirică:
În chenar, aceeași monogramă GR și anul 1936.
În jurul aureolei: IS HS, Iisus Hristos.
Pe carte: (incert) Venii blagosloviți Părintelui Meu.

Monday, 21 July 2014

Ce este Letrina?

Letrina este un tip de ornament tipografic, constând în supradimensionarea unei litere de început al unui capitol (numită din acest motiv și inițială), înseosebi în edițiile bibliofile. A nu fi confundată cu latrina, bineînțeles... 

Următoarele exemple de început sunt (din păcate) imagini de mâna a treia: sunt scanări (pe cât mai bune, 1200 dpi) după Manualul de Restaurare lui Florea Oprea.

Acesta le citează drept litere ornate din Liturghierul lui Macarie*, dar bănuiesc că sunt reproduse din BRV, care la rândul său citează originalul. 

Le reproduc mai jos în ordinea dată de domnia sa, suplimentând citirea acestora pe cât de bine m-am priceput. 


1. Buche (B)                    2.Buche (B)

3.Vede (V)                    4.Vede (V)


5.Vede (V)                    6.Buche (B)7.Glagol (G)                    8.Glagol (G) 
  
9.Ije (I)                   10.Kaku 
11.Naș (N)                    12.Pocoi (P) 
13.Slovă (S)                            14.Tferdu (T)15.Heru (H)                    16.Mislete (M) 
  
17.Dobru (D)                    18.Est (E)
 19.Slovă (S)                    20.Tferdu (T)

 21. Ucu (U)
* Oprea, Florea Manual de restaurare a cărții vechi și a documentelor grafice. Editura Muzeului Literaturii Române, București, 2009: p.82: Fig.20 - Majuscule tipărite cu cerneală roșie. Nota 108: ***, Liturghierul lui Macarie, passim)